فرهاد جهانگیری کمری سوار (ورژن جدید)

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری کمری سوار (ورژن جدید)

در ادامه میتوانید آهنگ زیبای ♫ کمری سوار (ورژن جدید) فرهاد جهانگیری را آنلاین گوش کنید و با دو کیفیت از آموند موزیک دانلود کنید.

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری کمری سوار (ورژن جدید)

متن آهنگ کمری سوار (ورژن جدید) فرهاد جهانگیری

♫♪♩ کمری سوارمنیش پیاده ♩♪♫ ♫♪♩ زانم خاطرخوات فره زیاده ♩♪♫ ♫♪♩ یکی ریتلویکی پهلوان ♩♪♫ ♫♪♩ یکی رییسه ویکی نگهبان ♩♪♫ ♫♪♩ یکی پولداره یکی بی پوله ♩♪♫ ♫♪♩ یکی معتاده هادمه لوله ♩♪♫ ♫♪♩ یکی روداره گشت بیده توله ♩♪♫ ┤♬ آموند موزیک ♬├ ♫♪♩ یکی جورخودموسره هویله ♩♪♫ ♫♪♩ اخرچ بوشم چه بارم ودنگ ♩♪♫ ♫♪♩ ارتیرباربیام تمام کردیم شنگ ♩♪♫ ♫♪♩ ستاری خاموش بی دنگ ونورم ♩♪♫ ♫♪♩ مه شوهفتمه توتییده سورم ♩♪♫ ♫♪♩ کمری سوارزیبای کچک دل ♩♪♫ ♫♪♩ وتنوافعی وظاهرچی گل ♩♪♫ ● آموند موزیک ● ♫♪♩ توزیباتری وزیباترین ♩♪♫ ♫♪♩ خدایش وخلقداوشه آفرین ♩♪♫ ♫♪♩ مه ارای چدم مه خال گنگم ♩♪♫ ♫♪♩ شمشیرشکیاگی غوله جنگم ♩♪♫ ♫♪♩ طناف بریاگی وموبنگم ♩♪♫ ♫♪♩ ومرگ سهراب نوش داروگم ♩♪♫ ♫♪♩ مه ارای چدم مه دلسردگم ♩♪♫ ♫♪♩ قایق شکیاگی بی پاروگم ♩♪♫ ♫♪♩ بیده همدم خانوخوانی ♩♪♫ ♫♪♩ تودی کی پادی ویی روانی ♩♪♫

پخش آنلاین آهنگ

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

- فرهاد جهانگیری