رضا یزدانی سیگار پشت سیگار

دانلود آهنگ رضا یزدانی سیگار پشت سیگار

در ادامه میتوانید آهنگ زیبای ♫ سیگار پشت سیگار رضا یزدانی را آنلاین گوش کنید و با دو کیفیت از آموند موزیک دانلود کنید.

دانلود آهنگ رضا یزدانی سیگار پشت سیگار

متن آهنگ سیگار پشت سیگار رضا یزدانی

♫♪♩ خمیازه های کشدار ♩♪♫ ♫♪♩ سیگار پشت سیگار ♩♪♫ ♫♪♩ شب گوشه ای به ناچار ♩♪♫ ♫♪♩ سیگار پشت سیگار ♩♪♫ ♫♪♩ این روح خسته هر شب ♩♪♫ ♫♪♩ جان کندنش غریزیست ♩♪♫ ♫♪♩ لعنت به این خودآزار ♩♪♫ ┤♬ آموند موزیک ♬├ ♫♪♩ سیگار پشت سیگار ♩♪♫ ♫♪♩ پای چپ جهان را ♩♪♫ ♫♪♩ با اره ای بریدند ♩♪♫ ♫♪♩ چپ پاچه های شلوار ♩♪♫ ♫♪♩ سیگار پشت سیگار ♩♪♫ ♫♪♩ در انجماد یک تخت ♩♪♫ ♫♪♩ این لاشه منفجر شد ♩♪♫ ● آموند موزیک ● ♫♪♩ پاشیده شد به دیوار ♩♪♫ ♫♪♩ سیگار پشت سیگار ♩♪♫ ♫♪♩ صد صندلی در این ختم ♩♪♫ ♫♪♩ بی سرنشین کبودند ♩♪♫ ♫♪♩ مردی تکیده بیزار ♩♪♫ ♫♪♩ سیگار پشت سیگار ♩♪♫ ♫♪♩ این پنج پنجه امشب ♩♪♫ ♫♪♩ همخوابگان خاکند ♩♪♫ ♫♪♩ بدرود دست و گیتار ♩♪♫ ♫♪♩ سیگار پشت سیگار ♩♪♫ ♫♪♩ مردم از این رهایی ♩♪♫ ♫♪♩ در کوچه های بن بست ♩♪♫ ♫♪♩ انگار ها نه انگار ♩♪♫ ♫♪♩ سیگار پشت سیگار ♩♪♫ ♫♪♩ مبهوت رد دودم ♩♪♫ ♫♪♩ این شکوه ها قدیمیست ♩♪♫ ♫♪♩ مومن به اصل تکرار ♩♪♫ ♫♪♩ سیگار پشت سیگار ♩♪♫ ♫♪♩ صد لنز بی ترحم ♩♪♫ ♫♪♩ در چشم شهر جوشید ♩♪♫ ♫♪♩ این شاعران بیکار ♩♪♫ ♫♪♩ سیگار پشت سیگار ♩♪♫ ♫♪♩ در لا به لای هر متن ♩♪♫ ♫♪♩ این صحنه تا ابد هست ♩♪♫ ♫♪♩ مردی به حال اقرار ♩♪♫ ♫♪♩ سیگار پشت سیگار ♩♪♫ ♫♪♩ اسطوره های خائن ♩♪♫ ♫♪♩ در لا به لای تاریخ ♩♪♫ ♫♪♩ خوابند عین کفتار ♩♪♫ ♫♪♩ سیگار پشت سیگار ♩♪♫ ♫♪♩ عکس تو بود و قصه ♩♪♫ ♫♪♩ قاب تو بود و انکار ♩♪♫ ♫♪♩ کوبیدمش به دیوار ♩♪♫ ♫♪♩ سیگار پشت سیگار ♩♪♫ ♫♪♩ هر شب همین بساط است ♩♪♫ ♫♪♩ چای و سکوت و یک فیلم ♩♪♫ ♫♪♩ بعد از مرور اشعار ♩♪♫ ♫♪♩ سیگار پشت سیگار ♩♪♫ ♫♪♩ ته مانده های سیگار ♩♪♫ ♫♪♩ در استکانی از چای ♩♪♫ ♫♪♩ هاجند و واج انگار ♩♪♫ ♫♪♩ سیگار پشت سیگار ♩♪♫ ♫♪♩ کنسرو شعر سیگار ♩♪♫ ♫♪♩ تاریخ انقضا خورد ♩♪♫ ♫♪♩ سه یک ممیز چهار ♩♪♫ ♫♪♩ سیگار پشت سیگار ♩♪♫ ♫♪♩ خودکار من قدیمیست ♩♪♫ ♫♪♩ گاهی نمینویسد ♩♪♫ ♫♪♩ یک مارک بی خریدار ♩♪♫ ♫♪♩ سیگار پشت سیگار ♩♪♫ ♫♪♩ خمیازه های کشدار ♩♪♫ ♫♪♩ سیگار پشت سیگار ♩♪♫ ♫♪♩ شب گوشه ای به ناچار ♩♪♫ ♫♪♩ سیگار پشت سیگار ♩♪♫ ♫♪♩ این روح خسته هر شب ♩♪♫ ♫♪♩ جان کندنش غریضیست ♩♪♫ ♫♪♩ لعنت به این خودآزار ♩♪♫ ♫♪♩ سیگار پشت سیگار ♩♪♫

پخش آنلاین آهنگ

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

- رضا یزدانی