رضا یزدانی رستاخیز

دانلود آهنگ رضا یزدانی رستاخیز

در ادامه میتوانید آهنگ زیبای ♫ رستاخیز رضا یزدانی را آنلاین گوش کنید و با دو کیفیت از آموند موزیک دانلود کنید.

دانلود آهنگ رضا یزدانی رستاخیز

متن آهنگ رستاخیز رضا یزدانی

♫♪♩ ای رستخیز ناگهان ♩♪♫ ♫♪♩ وی رحمتبی منتها ♩♪♫ ♫♪♩ ای آتشی افروختهدر بیشه ی اندیشه ها ♩♪♫ ♫♪♩ خورشید را حاجب تویی ♩♪♫ ♫♪♩ امید را واجب تویی ♩♪♫ ♫♪♩ مطلب توییطالب تویی ♩♪♫ ♫♪♩ هم منتهاهم مبتدا ♩♪♫ ┤♬ آموند موزیک ♬├ ♫♪♩ در سین ها برخاستهاندیشه را آراسته ♩♪♫ ♫♪♩ هم خویش حاجت خواسته ♩♪♫ ♫♪♩ هم خویشتن کرده روا ♩♪♫ ♫♪♩ ای یار ماعیار ما ♩♪♫ ♫♪♩ دام دل خمار ما ♩♪♫ ♫♪♩ پا وا مکش از کار ما ♩♪♫ ♫♪♩ بستان گر و دستار ما ♩♪♫ ● آموند موزیک ● ♫♪♩ ای آفتابی آمده ♩♪♫ ♫♪♩ بر مفلسان ساقی شده ♩♪♫ ♫♪♩ بر بندگان خود را زده ♩♪♫ ♫♪♩ باری کرمباری عطا ♩♪♫ ♫♪♩ ماییم مست و سر گران ♩♪♫ ♫♪♩ فارغ ز کار دیگران ♩♪♫ ♫♪♩ عالم اگر بر هم رود ♩♪♫ ♫♪♩ عشق تو را بادا بقا ♩♪♫ ♫♪♩ عشق تو کف بر هم زند ♩♪♫ ♫♪♩ صد عالم دیگر کند ♩♪♫ ♫♪♩ صد قرن نو پیدا شود ♩♪♫ ♫♪♩ بیرون ز افلاک و خلا ♩♪♫ ♫♪♩ ای یار ماعیار ما ♩♪♫ ♫♪♩ دام دل خمار ما ♩♪♫ ♫♪♩ پا وا مکش از کار ما ♩♪♫ ♫♪♩ بستان گر و دستار ما ♩♪♫ ♫♪♩ ای روح بخش بی بدل ♩♪♫ ♫♪♩ وی لذت علم و عمل ♩♪♫ ♫♪♩ باقی بهان و است و دغل ♩♪♫ ♫♪♩ کاین علت آمد و آن دوا ♩♪♫ ♫♪♩ گر زنده جانی یابمی ♩♪♫ ♫♪♩ من دامنش برتابمی ♩♪♫ ♫♪♩ ای کاشکی در خوابمی ♩♪♫ ♫♪♩ در خواب بنمودی لقا ♩♪♫ ♫♪♩ گر زنده جانی یابمی ♩♪♫ ♫♪♩ من دامنش برتابمی ♩♪♫ ♫♪♩ ای کاشکی در خوابمی ♩♪♫ ♫♪♩ در خواب بنمودی لقا ♩♪♫ ♫♪♩ گر زنده جانی یابمی ♩♪♫ ♫♪♩ من دامنش برتابمی ♩♪♫ ♫♪♩ ای کاشکی در خوابمی ♩♪♫ ♫♪♩ در خواب بنمودی لقا ♩♪♫ ♫♪♩ گر زنده جانی یابمی ♩♪♫ ♫♪♩ من دامنش برتابمی ♩♪♫ ♫♪♩ ای کاشکی در خوابمی ♩♪♫ ♫♪♩ در خواب بنمودی لقا ♩♪♫

پخش آنلاین آهنگ

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

- رضا یزدانی