دانلود

#نام آهنگکیفیت 128کیفیت 320لایکپخش
1سعید شاهری - کجا می روی0
2حسین علیزاده - نوروز0
3پرواز همای - نفرین0
4علی زند وکیلی - گل های شمعدانی0
5پارسا خائف - سرخی سیب0
6نادر گلچین - سرو چمان...0
7محمد معتمدی - کاشکی0
8علیرضا پوراستاد - کوچ0
9سالار عقیلی - همدم0
10حسام الدین سراج - یوسف زیبای حجازی0
11سروش دادیار - شبرو0
12سالار عقیلی - شیراز0
13محمدامین مصلایی - دام سرنوشت0
14علیرضا قربانی - خیال خوش0
15علیرضا قربانی - ناز نی نی0
16سالار عقیلی - این که دلتنگ توام0
17سالار عقیلی - زلف0
18صاعد جلالی فر - خاطره یار قدیم0
19سالار عقیلی - بی تو0
20سالار عقیلی - کجا رفتی0
21محسن شهبازی - در عشق0
22محمد معتمدی - بهانه ای برای گریستن0
23محمدرضا اعرابی - نقش نگار0
24سالار عقیلی - هوای تو0
25سعید صادقی - زلف افشون0
26مجتبی ولی زاده - مرغ شب0
27محمدرضا شجریان - بی حوصلگی0
28مژگان شجریان - خموشانه0
29مصطفی دهقانی صبا - درد اشتیاق0
30محمدرضا سام - مهر و محبت0
31محمدرضا سام - نغمه دل0
32سالار عقیلی - نگار بی وفا0
33سالار عقیلی - سفیر عشق0
34همایون شجریان - سووشون0
35سالار عقیلی - عشق بازیچه تماشا0
36علیرضا قربانی - از هوش میروم0
37علیرضا عطایی - شیدایی0
38سالار عقیلی - آهنگ جهانگردی سعدی0
39سالار عقیلی - بغض0
40همایون شجریان - آسمان ابری0
41آنارام زهرایی - تار رباب0
42محمدجواد یزدچی - راز آرزو0
43همایون شجریان - دیار عاشقی هایم0
44علیرضا قربانی - نازنی نی0
45سالار عقیلی - دلبسته شدم0
46اردشیر کامکار - آواز شور...0
47اردوان کامکار - ریزدانه های الماس...0
48ابوالحسن صبا - بیات ترک...0
49محمد معتمدی - پناه آخر0
50محمد معتمدی - دستم را بگیر تیتراژ سریال سرباز0
51حجت اشرف زاده - بی من مرو...0
52حجت اشرف زاده - شرح پریشانی...0
53حجت اشرف زاده - پنج ضربی فریاد کویر...0
54حجت اشرف زاده - تصنیف سرگشته...0
55حجت اشرف زاده - تصنیف سلسله دار...0
56سالار عقیلی - دلشدگان0
57سالار عقیلی - آیینه شکسته0
58سالار عقیلی - تصنیف صبوحی زدگان0
59سالار عقیلی - پرواز خیال0
60سالار عقیلی - رندان بی سامان0
61سالار عقیلی - عیش مدام0
62سالار عقیلی - خیال خوش0
63سالار عقیلی - سازو آواز ماهور0
64سالار عقیلی - ای صبا0
65سالار عقیلی - سرو روان...0
66سالار عقیلی - ساغر...0
67سالار عقیلی - شکایت دل...0
68سالار عقیلی - تصنیف افشاری عشق...0
69سالار عقیلی - آواز حلقه زلف...0
70سالار عقیلی - بیات راجه...0
71سالار عقیلی - آواز0
72سالار عقیلی - رومی...0
73محمدرضا شجریان - مثنوی افشاری0
74محمدرضا شجریان - مرغ سحر0
75محمدرضا شجریان - دیده بی خواب...0
76محمدرضا شجریان - رو سر بنه به بالین...0
77محمدرضا شجریان - همایون...0
78محمدرضا شجریان - آه باران...0
79محمدرضا شجریان - ساز خاموش...0
80محمدرضا شجریان - دلی دیرم چو مرغ پا شکسته...0
81محمدرضا شجریان - دلشدگان...0
82محمدرضا شجریان - گلچهره...0
83محمدرضا شجریان - بی همگان بسر شود...0
84محمدرضا شجریان - تند تند...0
85محمدرضا شجریان - اشک مهتاب...0
86محمدرضا شجریان - سکوت شب...0
87محمدرضا شجریان - دل شیدا...0
88محمدرضا شجریان - جان عشاق...0
89محمدرضا شجریان - قطعه ضربی نغمه اصفهان...0
90محمدرضا شجریان - بی همزبان...0
91محمدرضا شجریان - ای که مهجوری عشاق روا می داری...0
92محمدرضا شجریان - لیلی...0
93محمدرضا شجریان - دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد...0
94محمدرضا شجریان - دود عود...0
95محمدرضا شجریان - رنگ سه گاه...0
96محمدرضا شجریان - تصنیف جان جهان...0
97محمدرضا شجریان - آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند...0
98محمدرضا شجریان - همی نالم چو بلبل در سحرگاه...0
99محمدرضا شجریان - تصنیف مزرع سبز فلک0
100محمدرضا شجریان - تصنیف ای امان0
101محمدرضا شجریان - تصنیف ملکا0
102محمدرضا شجریان - نه آمدگان و رفتگان...0
103محمدرضا شجریان - آزادی...0
104محمدرضا شجریان - درآمد و چهار مضرب...0
105محمدرضا شجریان - این قافله عمر عجب می‌گذرد...0
106محمدرضا شجریان - از آمدنم نبود گردون را سود...0
107محمدرضا شجریان - من چه کنم...0
108محمدرضا شجریان - آسان براید...0
109محمدرضا شجریان - درآمد...0
110محمدرضا شجریان - تصنیف عشق تو...0
111همایون شجریان - پیش درآمد دیلمان...0
112همایون شجریان - تصنیف جانی و صد آه0
113همایون شجریان - تصنیف بی همگان...0
114همایون شجریان - آواز زورق شکسته...0
115همایون شجریان - تصنیف نه گریه ای...0
116همایون شجریان - آواز بیات ترک...0
117همایون شجریان - مقام پنجگاه...0
118همایون شجریان - مقام نهاوند کبیر...0
119همایون شجریان - مقدمه دشتی...0
120همایون شجریان - تصنیف یاد باد...0
121همایون شجریان - تار سلو شوق دوست0
122همایون شجریان - هوای گریه0
123همایون شجریان - مقدمه نوا...0
124همایون شجریان - ساز و آواز نقش خیال...0

پخش آنلاین

دیدگاه ها

-