دانلود

#نام آهنگکیفیت 128کیفیت 320لایکپخش
1علیرضا قربانی - نازنی نی0
2سالار عقیلی - دلبسته شدم0
3اردشیر کامکار - آواز شور...0
4اردوان کامکار - ریزدانه های الماس...0
5ابوالحسن صبا - بیات ترک...0
6محمد معتمدی - پناه آخر0
7محمد معتمدی - دستم را بگیر تیتراژ سریال سرباز0
8حجت اشرف زاده - بی من مرو...0
9حجت اشرف زاده - شرح پریشانی...0
10حجت اشرف زاده - پنج ضربی فریاد کویر...0
11حجت اشرف زاده - تصنیف سرگشته...0
12حجت اشرف زاده - تصنیف سلسله دار...0
13سالار عقیلی - دلشدگان0
14سالار عقیلی - آیینه شکسته0
15سالار عقیلی - تصنیف صبوحی زدگان0
16سالار عقیلی - پرواز خیال0
17سالار عقیلی - رندان بی سامان0
18سالار عقیلی - عیش مدام0
19سالار عقیلی - خیال خوش0
20سالار عقیلی - سازو آواز ماهور0
21سالار عقیلی - ای صبا0
22سالار عقیلی - سرو روان...0
23سالار عقیلی - ساغر...0
24سالار عقیلی - شکایت دل...0
25سالار عقیلی - تصنیف افشاری عشق...0
26سالار عقیلی - آواز حلقه زلف...0
27سالار عقیلی - بیات راجه...0
28سالار عقیلی - آواز0
29سالار عقیلی - رومی...0
30محمدرضا شجریان - مثنوی افشاری0
31محمدرضا شجریان - مرغ سحر0
32محمدرضا شجریان - دیده بی خواب...0
33محمدرضا شجریان - رو سر بنه به بالین...0
34محمدرضا شجریان - همایون...0
35محمدرضا شجریان - آه باران...0
36محمدرضا شجریان - ساز خاموش...0
37محمدرضا شجریان - دلی دیرم چو مرغ پا شکسته...0
38محمدرضا شجریان - دلشدگان...0
39محمدرضا شجریان - گلچهره...0
40محمدرضا شجریان - بی همگان بسر شود...0
41محمدرضا شجریان - تند تند...0
42محمدرضا شجریان - اشک مهتاب...0
43محمدرضا شجریان - سکوت شب...0
44محمدرضا شجریان - دل شیدا...0
45محمدرضا شجریان - جان عشاق...0
46محمدرضا شجریان - قطعه ضربی نغمه اصفهان...0
47محمدرضا شجریان - بی همزبان...0
48محمدرضا شجریان - ای که مهجوری عشاق روا می داری...0
49محمدرضا شجریان - لیلی...0
50محمدرضا شجریان - دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد...0
51محمدرضا شجریان - دود عود...0
52محمدرضا شجریان - رنگ سه گاه...0
53محمدرضا شجریان - تصنیف جان جهان...0
54محمدرضا شجریان - آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند...0
55محمدرضا شجریان - همی نالم چو بلبل در سحرگاه...0
56محمدرضا شجریان - تصنیف مزرع سبز فلک0
57محمدرضا شجریان - تصنیف ای امان0
58محمدرضا شجریان - تصنیف ملکا0
59محمدرضا شجریان - نه آمدگان و رفتگان...0
60محمدرضا شجریان - آزادی...0
61محمدرضا شجریان - درآمد و چهار مضرب...0
62محمدرضا شجریان - این قافله عمر عجب می‌گذرد...0
63محمدرضا شجریان - از آمدنم نبود گردون را سود...0
64محمدرضا شجریان - من چه کنم...0
65محمدرضا شجریان - آسان براید...0
66محمدرضا شجریان - درآمد...0
67محمدرضا شجریان - تصنیف عشق تو...0
68همایون شجریان - پیش درآمد دیلمان...0
69همایون شجریان - تصنیف جانی و صد آه0
70همایون شجریان - تصنیف بی همگان...0
71همایون شجریان - آواز زورق شکسته...0
72همایون شجریان - تصنیف نه گریه ای...0
73همایون شجریان - آواز بیات ترک...0
74همایون شجریان - مقام پنجگاه...0
75همایون شجریان - مقام نهاوند کبیر...0
76همایون شجریان - مقدمه دشتی...0
77همایون شجریان - تصنیف یاد باد...0
78همایون شجریان - تار سلو شوق دوست0
79همایون شجریان - هوای گریه0
80همایون شجریان - مقدمه نوا...0
81همایون شجریان - ساز و آواز نقش خیال...0

پخش آنلاین

دیدگاه ها

-