دانلود

#نام آهنگکیفیت 128کیفیت 320لایکپخش
1سالار عقیلی - نگار بی وفا0
2سالار عقیلی - سفیر عشق0
3همایون شجریان - سووشون0
4سالار عقیلی - عشق بازیچه تماشا0
5علیرضا قربانی - از هوش میروم0
6علیرضا عطایی - شیدایی0
7سالار عقیلی - آهنگ جهانگردی سعدی0
8سالار عقیلی - بغض0
9همایون شجریان - آسمان ابری0
10آنارام زهرایی - تار رباب0
11محمدجواد یزدچی - راز آرزو0
12همایون شجریان - دیار عاشقی هایم0
13علیرضا قربانی - نازنی نی0
14سالار عقیلی - دلبسته شدم0
15اردشیر کامکار - آواز شور...0
16اردوان کامکار - ریزدانه های الماس...0
17ابوالحسن صبا - بیات ترک...0
18محمد معتمدی - پناه آخر0
19محمد معتمدی - دستم را بگیر تیتراژ سریال سرباز0
20حجت اشرف زاده - بی من مرو...0
21حجت اشرف زاده - شرح پریشانی...0
22حجت اشرف زاده - پنج ضربی فریاد کویر...0
23حجت اشرف زاده - تصنیف سرگشته...0
24حجت اشرف زاده - تصنیف سلسله دار...0
25سالار عقیلی - دلشدگان0
26سالار عقیلی - آیینه شکسته0
27سالار عقیلی - تصنیف صبوحی زدگان0
28سالار عقیلی - پرواز خیال0
29سالار عقیلی - رندان بی سامان0
30سالار عقیلی - عیش مدام0
31سالار عقیلی - خیال خوش0
32سالار عقیلی - سازو آواز ماهور0
33سالار عقیلی - ای صبا0
34سالار عقیلی - سرو روان...0
35سالار عقیلی - ساغر...0
36سالار عقیلی - شکایت دل...0
37سالار عقیلی - تصنیف افشاری عشق...0
38سالار عقیلی - آواز حلقه زلف...0
39سالار عقیلی - بیات راجه...0
40سالار عقیلی - آواز0
41سالار عقیلی - رومی...0
42محمدرضا شجریان - مثنوی افشاری0
43محمدرضا شجریان - مرغ سحر0
44محمدرضا شجریان - دیده بی خواب...0
45محمدرضا شجریان - رو سر بنه به بالین...0
46محمدرضا شجریان - همایون...0
47محمدرضا شجریان - آه باران...0
48محمدرضا شجریان - ساز خاموش...0
49محمدرضا شجریان - دلی دیرم چو مرغ پا شکسته...0
50محمدرضا شجریان - دلشدگان...0
51محمدرضا شجریان - گلچهره...0
52محمدرضا شجریان - بی همگان بسر شود...0
53محمدرضا شجریان - تند تند...0
54محمدرضا شجریان - اشک مهتاب...0
55محمدرضا شجریان - سکوت شب...0
56محمدرضا شجریان - دل شیدا...0
57محمدرضا شجریان - جان عشاق...0
58محمدرضا شجریان - قطعه ضربی نغمه اصفهان...0
59محمدرضا شجریان - بی همزبان...0
60محمدرضا شجریان - ای که مهجوری عشاق روا می داری...0
61محمدرضا شجریان - لیلی...0
62محمدرضا شجریان - دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد...0
63محمدرضا شجریان - دود عود...0
64محمدرضا شجریان - رنگ سه گاه...0
65محمدرضا شجریان - تصنیف جان جهان...0
66محمدرضا شجریان - آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند...0
67محمدرضا شجریان - همی نالم چو بلبل در سحرگاه...0
68محمدرضا شجریان - تصنیف مزرع سبز فلک0
69محمدرضا شجریان - تصنیف ای امان0
70محمدرضا شجریان - تصنیف ملکا0
71محمدرضا شجریان - نه آمدگان و رفتگان...0
72محمدرضا شجریان - آزادی...0
73محمدرضا شجریان - درآمد و چهار مضرب...0
74محمدرضا شجریان - این قافله عمر عجب می‌گذرد...0
75محمدرضا شجریان - از آمدنم نبود گردون را سود...0
76محمدرضا شجریان - من چه کنم...0
77محمدرضا شجریان - آسان براید...0
78محمدرضا شجریان - درآمد...0
79محمدرضا شجریان - تصنیف عشق تو...0
80همایون شجریان - پیش درآمد دیلمان...0
81همایون شجریان - تصنیف جانی و صد آه0
82همایون شجریان - تصنیف بی همگان...0
83همایون شجریان - آواز زورق شکسته...0
84همایون شجریان - تصنیف نه گریه ای...0
85همایون شجریان - آواز بیات ترک...0
86همایون شجریان - مقام پنجگاه...0
87همایون شجریان - مقام نهاوند کبیر...0
88همایون شجریان - مقدمه دشتی...0
89همایون شجریان - تصنیف یاد باد...0
90همایون شجریان - تار سلو شوق دوست0
91همایون شجریان - هوای گریه0
92همایون شجریان - مقدمه نوا...0
93همایون شجریان - ساز و آواز نقش خیال...0

پخش آنلاین

دیدگاه ها

-