حسن نعیمی نخشم

دانلود آهنگ حسن نعیمی نخشم

در ادامه میتوانید آهنگ زیبای ♫ نخشم حسن نعیمی را آنلاین گوش کنید و با دو کیفیت از آموند موزیک دانلود کنید.

دانلود آهنگ حسن نعیمی نخشم

متن آهنگ نخشم حسن نعیمی

♫♪♩ نخشوم مثل همو آدم بدبختی که ♩♪♫ ♫♪♩ تش بیوفته من گرمای تغلی من کپرش ♩♪♫ ♫♪♩ معال فارسی بیمارم ،ماننده آدم بخت برگشته ای که در گرمای شرجی تابستان کومه اش آتش بگیرد ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ مثل دالوی که امیدش و یه مرغی بویه ♩♪♫ ♫♪♩ و همو مرغه بوینه که یه باشو بوورش ♩♪♫ ♫♪♩ معال فارسی مانند پیرزنی که تنها دارایی اش یک مرغ باشد و با چشمان خود ببیند که همان مرغ نیزطعمه شاهین می شود ♩♪♫ ┤♬ آموند موزیک ♬├ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ نخشوم مثل یه گاوی که سر آخر بو ♩♪♫ ♫♪♩ وصحابش یه قصابی بووره تی گوورش ♩♪♫ ♫♪♩ معال فارسی بیمارم،مانند گاوی که در آغل باشد و صاحبش جلوی چشمانش قصاب را برای ذبح گوساله اش به آغل ببرد ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ مثل گادیم و خو رهته‌ی زر خاری که ♩♪♫ ♫♪♩ تش‌برقی بزنه تش بگره دور و ورش ♩♪♫ ● آموند موزیک ● ♫♪♩ معال فارسی مانند عقربی که زیر خاری آرام گرفته باشد و دور و بر خار را آتش فراگیرد ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ حالم اصلأ نخشه مثل کنار پیری ♩♪♫ ♫♪♩ که وبردی من مازش بزنن سی ثمرش ♩♪♫ ♫♪♩ معال فارسی حالم اصلا خوش نیست،مانند درخت کنار کهنسالی که با سنگ به آن می زنند تا از ثمرش استفاده کنند ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ چی یه خانی من یه طایفه‌ی صدنفری ♩♪♫ ♫♪♩ که خیانت بکنن وش همه‌ی صدنفرش ♩♪♫ ♫♪♩ معال فارسی مانند خانی که در طایفه بزرگ باشد و همه طایفه به او خیانت کنند ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ مثل یه رعیت با غیرت بوو داری که ♩♪♫ ♫♪♩ خور ایبو کر خان گرتن بی دوورش ♩♪♫ ♫♪♩ معال فارسی مانند انسان رعیت با غیرتی که متوجه می شودپسر خان دخترش را به زور با خودش برده باشد ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ نخشوم مثل یه غوره‌ی که همیشه زن بوش ♩♪♫ ♫♪♩ شپلک ایزنه دم ری همه‌کس ومن سرش ♩♪♫ ♫♪♩ معال فارسی بیمارم مانند یتیمی که همیشه زن بابایش،مقابل هم به او سیلی و پس گردنی می زند ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ باز یاری حال الآن من ایفهمه ♩♪♫ ♫♪♩ که یهو من غله چینون سقط ایبویه خرش ♩♪♫ ♫♪♩ معال فارسی حال خراب مرا تنها کشاورزی درک می کند که هنگام دروی محصولات الاغش بمیرد ♩♪♫

پخش آنلاین آهنگ

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

- حسن نعیمی